Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

Het bestuur van de Chr. Oranjevereniging IJzerlo is momenteel als volgt samengesteld:

  Voorzitter:   Arjan van Lochem   voorzitter@cov-ijzerlo.nl
  Secretaris:   Margaretha Kooistra   secretaris@cov-ijzerlo.nl  
  Penningmeester/
  ledenadministratie:    
 
  Ellie Hoftijzer
 
 
  penningmeester@cov-ijzerlo.nl    
  Algemeen adjunct:   Hester Pennings  
  Websitebeheer:   Jan Lensink     info@cov-ijzerlo.nl  
    Geert Keuper  
    Rachel Groot Nibbelink      
    Jos Hoftijzer  
    Marco Vogelaar  
    Wiebe Eenink  
    Niels Doornink  
    Jeroen van Geenen  

Bestuur 2021

Op de voorste rij vlnr: Margaretha Kooistra, Ellie Hoftijzer, Hester Pennings en Rachel Groot Nibbelink.
Op de achterste rij vlnr: Wilko Eenink, Jan Lensink, Wiebe Eenink, Arjan van Lochem, Marco Vogelaar,
Geert Keuper en Jos Hoftijzer.

Foto bestuur 2018

Op de voorste rij vlnr: Jan Eenink, Geert Keuper, Bernadet Ruesink, Ellie Hoftijzer, Margaretha Kooistra,
Rachel Groot Nibbelink en Peter Vaags.
Op de achterste rij vlnr: Dianne Obbink, Wilko Eenink, Gerben Kraaijenbrink en Arjan van Lochem.

bestuur 2017

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

Gerben Kraaijenbrink, Ellen Driessen, Geert Keuper, Dianne Obbink, Bea Hoftijzer, Peter Vaags, koningshuis, Margaretha Kooistra, Bernadet Ruesink, Wilko Eenink, Jan Eenink, Arjan van Lochem.

C.O.V. Yzerlo 8
  Foto: Hans Boerrigter

Onlangs zijn tijdens de cursus fotografie op 't Warmelinck door een aantal cursisten foto's gemaakt van het bestuur van de Oranjevereniging.
Aan het bestuur werd gevraagd om de mooiste foto te kiezen en de keuze is gevallen op de onderstaande foto gemaakt door Johan van Eerden.

3a1000f

Voorste rij vlnr:     Ellen Driessen, Hans Wikkerink, Bea Hoftijzer en Jan Eenink

Middelste rij vlnr:   Mia Groot Nibbelink en Rene van Schijndel

Achterste rij vlnr:  Dianne Obbink, Gerwin Korten, Gerben Kraajenbrink, Bert Schoppers en

                           Gertjan Heusinkveld

Vorig jaar (2013) is de oranje outfit van het bestuur vernieuwd, de nette jasjes voor de dames en polo's voor de heren zijn beschikbaar gesteld door Hoftijzer Landbouw Mechanisatie Bedrijf.

* * * * * * * * * * *

In verband met de veiligheid en aansprakelijkheid ziet het bestuur van de Christelijke Oranje Vereniging IJzerlo zich genoodzaakt enige huisregels in te stellen voor de optocht tijdens het Zomerfeest.
ALGEMEEN:
 1.  Deelname aan de optocht is voor eigen risico.
 2.  Indien voertuigen, bestuurders of opzittenden niet aan deze huisregels voldoen kan hen de deelname aan de optocht worden ontzegd.
 3.  Bij twijfel u of uw voertuig aan deze regels voldoet adviseren wij u hierover ruim van te voren met de voorzitter van onze vereniging contact op te nemen.
 4.  Het bestuur vraagt u ook zelf te controleren of de wagen, de bestuurder en de leden van uw buurt of groep aan de huisregels voldoen en elkaar er op te wijzen als dat niet het geval is.
REGELS TEN AANZIEN VAN DE VOERTUIGEN:
 5.  Volgende voertuigen worden tot de optocht toegelaten:
  a.  Voertuigen bestemd voor het vervoeren van personen.
  b.  Tractoren met een deugdelijke wagen mits deze voldoen aan de voorwaarden onder punt 6 t/m 9.
  c.  Fietsen met in achtneming van punt 10.
 6.  De tractor en de wagen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en in goede staat zijn, hierbij valt o.a. te denken aan:
  a.  De tractor is WA-verzekerd.
  b.  De tractor en wagen zijn voorzien van een goed werkende verlichting.
  c.  De combinatie is voorzien van goede banden en remmen.
  d.  De combinatie is voorzien van geldige kentekenplaten of een LRV-bord.
 7.  Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA), deze WA-verzekering biedt echter niet altijd dekking voor het rijden in een optocht. Indien een deelnemende buurt of groep zich extra wenst te verzekeren kunnen zij daarover bij het bestuur van onze vereniging nadere informatie krijgen.
 8.  De wagen moet rondom voorzien zijn van een nagelvaste reling van ten minste 1.20m hoog. Om te voorkomen dat kinderen (of personen die zich als zodanig gedragen) van de wagen kunnen vallen is de ruimte onder de reling dicht of afgesloten met een net of gaas.
 9.  Ten aanzien van de zitplaatsen word bepaald dat deze aan de wagen verankerd moeten zijn ofwel volledig contact met de wagen moeten maken (zoals bijvoorbeeld stro- of krulbalen). Er mag geen gebruik gemaakt worden van losse stoelen of banken.
 10.  Gezien de kwetsbaarheid van fietsers, mogen deze alleen achter de laatste wagen in de optocht aansluiten.
REGELS TEN AANZIEN VAN BESTUURDERS:
 11.  De bestuurder is minimaal 18 jaar of ouder.
 12.  De bestuurder is het bezit van een geldig rijbewijs-T, dan wel een geldig rijbewijs-B afgegeven voor 1 juli 2015.
 13.  De bestuurder geldt als verzekerde voor de (WA-)verzekering van het voertuig.
 14.  De bestuurder gebruikt geen alcohol (of andere verdovende middelen) voorafgaand en tijdens de optocht.
 15.  De bestuurder houdt voldoende ruimte tot zijn voorganger en rijdt tijdens de optocht niet harder dan stapvoets (15 km/h), ook als er een gat valt tot de voorganger.
REGELS TEN AANZIEN VAN OPZITTENDEN:
 16.  Er mogen zich alleen tijdens de optocht opzittenden op de wagens bevinden. Tijdens de rit vanuit de buurten naar het feestterrein en terug, wordt er tussen het normale verkeer gereden en zijn de snelheden hoger, daarom mogen er zich dan geen opzittenden op de wagens bevinden.
 17.  De opzittenden dienen tijdens de optocht op de zitplaatsen te blijven zitten. Als een wagen tijdens de optocht stilvalt blijven de opzittenden op de wagen tot de rest van de optocht gepasseerd is.
 18.  De opzittenden mogen op de wagen geen alcohol meenemen of nuttigen.
--- COV IJzerlo 2019 ---