Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

Openluchtspel 1980: "De heks van het Kolenbargerbroek"

Het stuk speelt omstreeks 1680 in de heerlijkheid Bredevoort. Het geeft ons naast een spannend verhaal een interessant stuk Achterhoekse historie. De heerlijkheid Bredevoort ontstond in lang vervlogen tijden en omvatte de dorpen Winterswijk, Aalten en Dinxperlo.

In 1612 kwam de heerlijkheid in het bezit van de Oranjes en tijdens dit verhaal is stadhouder Willem 3 de eigenaar. Deze heeft zich ongetwijfeld weinig met de heerlijkheid ingelaten en had het bestuur overgedragen aan een Drost en deze op zijn beurt had weer een andere Drost of Verwalter, welke op het Amthuijs te Bredevoort de scepter zwaaide. Tijdens dit spel is dat Rutger Keyzer, een wat onbehouwen figuur, die wordt bijgestaan door de oude, sluwe voogd Tieleman. Hoewel Holland in de wereld reeds naam had gekregen door de persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid zijner bewoners wer in 1680 de Heerlijkheid Bredevoort nog bestuurd volgens eeuwenoude tradities. De bewoners leden een hard bestaan en waren voor het grootste gedeelte hof- en eigenhorigen. De Drost behandelde hen als zijn persoonlijk eigendom en zij waren geheel overgeleverd aan zijn nukken en grillen. Slechts enkele welgestelden waren hiervan vrij, maar ze mochten dan ook niet vermengen met de horigen door met hen te trouwen. Bernt Kreylhorst, een jonge vlas- en garenhandelaar, een vrij geborene, tart de heerlijkheidswetten door de hand te vragen van Gertrude, de Cathedochter, die met haar moeder en stiefvader tot het minste soort volk wordt gerekend. Gertrude's moeder is een vreemde vrouw. Omtrent haar afkomst in het verleden tast men in het duister. Vreemde verhalen en lasterpraatjes worden over haar verteld. Op het laatst wordt ze beschuldigd van hekserij en wordt haar het leven onmogelijk gemaakt. Voor Gertrude en Bernt een uiterst hachelijke zaak, die hun jonge liefde zwaar op de proef stelde.

 

Rolverdeling:

Gertrude Bernarda Eenink
Haar moeder, de heks Gera Eppink
Arnt ten Cathe, haar stiefvader Jan Westervelt
Geert Lekegat, haar stiefbroer Bernard Wassink
Wed. Kreylhorst, rijke koopmansweduwe Rina Radstaak
Bernt Kreylhorst, haar zoon Anton Navis
Veneking, boer Henk Tolkamp
Rutger Keyzer, Verwalter Drost Henk Westervelt
Therèse, zijn vrouw Alice Westervelt
Tieleman, voogd van Bredevoort Gerrit Doeleman
Cleyn, bode op het Amthuys Fop van Wijk
Jurren, dienstman op het Amthuys Henk Wildenbeest
Dominee Heilersig Henk Westerveld (wessel)
Koetsier Roelof Veldhuis
Beul Wiljo Brusse
Tamboer Henk Lammers
Dienstman 1 Derk Aalbers
Dienstman 2 Wim Kämink (hoge wind)

Escorte ruiters en

jachtruiters

Leerlingen van

Manege Westervelt

   
Soufleur Hendrik Korten
Terreinaankleding Willem Oonk
Decorbouw Wim te Bokkel
Decor schilder Johan Somsen
Geluid Gerhard Pennings
Verlichting Jan Ebbers
Costuums Fa. Doornink, Arnhem