Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

Previous ◁ | ▷ Next

 

Gedicht door Jan Lensink ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem Alexander

 

Beste Koning Willem-Alexander,

Vijftig jaar geleden maakten 101 saluutschoten gewag,
van ’t feit dat u als erfprins het levenslicht zag.
Meer dan 4 eeuwen draagt uw geslacht de titel Heer van Bredevoort,
en zwaait daarmee ook de scepter over ons woonoord.

Inburgeren is al jaoren een politiek toverwoord,
vandaor daw ’t hier wieter in ’t plat verwoord.
Maxima hef ‘t ow veur e-daon,
kan ’t Nederlands now goed ve-staon.
Ze nuumt ow soms ‘een beetje dom’,
dat was publicitair e-zeen nog gaar niet zo stom.

Wat betreft de opvolging kan ’t Oranjehuus de tripe-A-rating niet ontgaon,
want daorveur he-j al 3 prachtige jonge deerns in de coulissen staon.
Toch blif een ovvername veur zowel boer as koning een moeiluk geval,
want of ’t now geet um een koets, een paleis of um een stal.
De olden konden zich d’r goed met redden, maor ’t Is vake weer ’t zelfde lied,
d’r is achterstallig onderholt of ’t voldut domweg niet meer an de eisen van dizze tied.
D’r valt altied wel een financieel liek uut de kast,
ok wi-j zuukt dan un minister die daor een mouw an past.

Met de ve-koop van de regeringsvleeger PH-KBX ontstond,
ok veur ow de dreiging van Vorst an de grond.
Nao vül vieven en zessen hef ’t Kabinet now besloten,
um een ni-je Boeing zeuven-drie-zeuven te begroten.
E-j wilt ow dan ok um laoten scholen,
en vleegt straks in één ruk naor de grootste metropolen.

Met ow as Oranje-Koning an ’t roer van ’t Schip van Staat,
hef ons land de beste WA-verzekering die er bestaat.
Bij rampen of molest,
warkt de Oranje-polis op zien best.

’t Linkse gepeupel hölt soms gin gemak,
ze nemt ow as Haagse Willy op de hak.
Maor at ze in ow glans kunt staon,
laot ze ’t lintjen niet an eur veurbi-j gaon.

In Den Haag daor zit de Hoge Heren,
samen bunt ze an ’t formeren,
zet daorbi-j ’t Staatshoofd buutenspel,
maor met um op de foto wilt ze nog wel.

’t Is een soort Schippers mag ik overvaren,
ve-deelt daorbi-j ’t pluche weer veur vier jaren.
(maor at zee niet uutkiekt zitte wi-j op de blaren).
Wi-j as boeren hebt Rutte deur, as groenbemester warkt rode Klaver wonder,
maor veur de ni-je coalitie word e-smeed warkt ze um der onder.

E-j staot met ow gezin as vervent
supporter van de vaderlandse sport bekent.
Het Nederlands elftal mag thuus blieven,
’t WK kunt ze zich wal onder de klomp schrieven.
Dat hew an Blind te danken,
zeg now zelf, ’t is um te janken.

De koningsspelen bunt an onze buurtschap veurbi-j e-gaon,
toch hew ‘t “Trouw aan God en Oranje” hier nog hoog in ’t vaandel staon.
Wi-j hadden un meister met passie veur ’t rennen,
dat bleek meteen al toe wi-j um leerden kennen.
Daorum löp hier now op Koningsdag ’t volk te hoop,
um te kommen kieken naor de Crossloop.

In ow studententied moch e-j geerne een bierken drinken,
dat bleef niet onopgemarkt en ze nuumden ow zelfs prins-pils.
Wi-j wilt hier vandage met jong en old op ow ve-jeurdag klinken,
daorum ve-köch ’t COV voor elk wat wils.

E-j viert ow ve-jeurdag dit jaor in Tilburg, de stad van Willem II,
hier op d’ Nestiezern doet wi-j op onze eigen wijze mee.
Vandage is de dag dat e-j Abraham ziet,
’t is daorum dat wi-j onze gelukwensen an-bied:

Een fijne ve-jeurdag en nog völle jaoren in geluk en gezondheid.

Ow onderdanen van de Rengelinkweg, Westendorpweg en ’t randje van De Heurne

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*