Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

Kaart koningsdag

Net als vorig jaar starten we de festiviteiten rond Koningsdag op de avond van 26 april met een interactieve wandel/puzzeltocht. Hoewel de verwachtingen voor het weekend de hele week slecht waren, bleken de weergoden ons toch gunstig gezind. Vrijdagmiddag klaarde het op zodat het ’s avonds mooi wandel weer was.

Het COV is al vele decennia een verbindende factor in de IJzerlose samenleving. Onze bestuursleden Gerben en Peter bewezen dat het COV niet alleen in overdrachtelijke zin bruggen weet te slaan. Met de aanleg van een noodbrug over de sloot maakten zij een ander rondje IJzerlo mogelijk. Dat sommige deelnemers hun voeten desondanks niet droog wisten te houden had dan ook een andere oorzaak.

Tussen 18 en 20 uur verschenen 13 teams aan de start, om de route en de opdrachten in ontvangst te nemen. Stiptheid, muzikaliteit, oplettendheid, geduld, creativiteit en een beetje schaamteloosheid waren slechts een paar van de talenten die de teams nodig hadden om de opdrachten met goed gevolg te volbrengen. Na een aarzelend begin stroomden de foto’s grote getale binnen. Of het nu ging om de eer of om de prijzen is ons niet duidelijk maar er werd fanatiek gestreden om de eerste plaats. Het team van de Möllenes trok dit jaar aan het langste eind en mocht op zaterdag de eerste prijs in ontvangst nemen. Ook de teams van de Warmelinckweg/Kruisdijk en Essinkhoek hadden het niet onverdienstelijk gedaan en zijn mochten de 2e resp. 3e prijs in ontvangst nemen.

Op zaterdag 27 april begonnen we de dag met een Koningsontbijt. Zo’n 200 IJzerloërs kwamen opdagen om gezamenlijk het ontbijt te gebruiken. Er was een ruime keus aan brood en beleg,  Na het ontbijt werd het stilaan tijd om wat te drinken en op de verjaardag van onze koning te klinken. Rond de klok van 12 werd de dag geopend met het zingen van het volkslied en het uitreiken van de prijzen van de puzzeltocht. Omdat het voor Kevin en Mariska een van de laatste dagen als beheerders van ’t Dorpshuus was, nam Harry Eenink deze gelegenheid waar om namens Ons Aller Belang een woord van dank tot hen te richten.

Door de regen was de speeltuin dit jaar niet erg in trek bij de kinderen, maar met een vracht megablokken en een tweetal springkussens wisten ze zich ook in de grote zaal toch goed te vermaken. Ook de ijsjes lieten ze zich goed smaken.

Ontbijt

Pootje badenZebrapad

Previous ◁ | ▷ Next

 

Gedicht door Jan Lensink ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem Alexander

 

Beste Koning Willem-Alexander,

Vijftig jaar geleden maakten 101 saluutschoten gewag,
van ’t feit dat u als erfprins het levenslicht zag.
Meer dan 4 eeuwen draagt uw geslacht de titel Heer van Bredevoort,
en zwaait daarmee ook de scepter over ons woonoord.

Inburgeren is al jaoren een politiek toverwoord,
vandaor daw ’t hier wieter in ’t plat verwoord.
Maxima hef ‘t ow veur e-daon,
kan ’t Nederlands now goed ve-staon.
Ze nuumt ow soms ‘een beetje dom’,
dat was publicitair e-zeen nog gaar niet zo stom.

Wat betreft de opvolging kan ’t Oranjehuus de tripe-A-rating niet ontgaon,
want daorveur he-j al 3 prachtige jonge deerns in de coulissen staon.
Toch blif een ovvername veur zowel boer as koning een moeiluk geval,
want of ’t now geet um een koets, een paleis of um een stal.
De olden konden zich d’r goed met redden, maor ’t Is vake weer ’t zelfde lied,
d’r is achterstallig onderholt of ’t voldut domweg niet meer an de eisen van dizze tied.
D’r valt altied wel een financieel liek uut de kast,
ok wi-j zuukt dan un minister die daor een mouw an past.

Met de ve-koop van de regeringsvleeger PH-KBX ontstond,
ok veur ow de dreiging van Vorst an de grond.
Nao vül vieven en zessen hef ’t Kabinet now besloten,
um een ni-je Boeing zeuven-drie-zeuven te begroten.
E-j wilt ow dan ok um laoten scholen,
en vleegt straks in één ruk naor de grootste metropolen.

Met ow as Oranje-Koning an ’t roer van ’t Schip van Staat,
hef ons land de beste WA-verzekering die er bestaat.
Bij rampen of molest,
warkt de Oranje-polis op zien best.

’t Linkse gepeupel hölt soms gin gemak,
ze nemt ow as Haagse Willy op de hak.
Maor at ze in ow glans kunt staon,
laot ze ’t lintjen niet an eur veurbi-j gaon.

In Den Haag daor zit de Hoge Heren,
samen bunt ze an ’t formeren,
zet daorbi-j ’t Staatshoofd buutenspel,
maor met um op de foto wilt ze nog wel.

’t Is een soort Schippers mag ik overvaren,
ve-deelt daorbi-j ’t pluche weer veur vier jaren.
(maor at zee niet uutkiekt zitte wi-j op de blaren).
Wi-j as boeren hebt Rutte deur, as groenbemester warkt rode Klaver wonder,
maor veur de ni-je coalitie word e-smeed warkt ze um der onder.

E-j staot met ow gezin as vervent
supporter van de vaderlandse sport bekent.
Het Nederlands elftal mag thuus blieven,
’t WK kunt ze zich wal onder de klomp schrieven.
Dat hew an Blind te danken,
zeg now zelf, ’t is um te janken.

De koningsspelen bunt an onze buurtschap veurbi-j e-gaon,
toch hew ‘t “Trouw aan God en Oranje” hier nog hoog in ’t vaandel staon.
Wi-j hadden un meister met passie veur ’t rennen,
dat bleek meteen al toe wi-j um leerden kennen.
Daorum löp hier now op Koningsdag ’t volk te hoop,
um te kommen kieken naor de Crossloop.

In ow studententied moch e-j geerne een bierken drinken,
dat bleef niet onopgemarkt en ze nuumden ow zelfs prins-pils.
Wi-j wilt hier vandage met jong en old op ow ve-jeurdag klinken,
daorum ve-köch ’t COV voor elk wat wils.

E-j viert ow ve-jeurdag dit jaor in Tilburg, de stad van Willem II,
hier op d’ Nestiezern doet wi-j op onze eigen wijze mee.
Vandage is de dag dat e-j Abraham ziet,
’t is daorum dat wi-j onze gelukwensen an-bied:

Een fijne ve-jeurdag en nog völle jaoren in geluk en gezondheid.

Ow onderdanen van de Rengelinkweg, Westendorpweg en ’t randje van De Heurne

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

KONINGSDAG 2018           26 EN 27 APRIL

DONDERDAG 26 APRIL:

We starten met een wandel/puzzeltocht voor jong en oud. Vanaf 19.00u t/m 20.30 uur kan er gestart worden bij ’t Dorpshuus. Er wordt per buurt gestart. Het bestuur vraagt u dan ook om per buurt te verzamelen.
De buurt die het beste uit de bus komt, wint een mooie prijs!

Na de wandel/puzzeltocht kunt u de honger stillen, de dorst lessen en kunnen de voetjes van de vloer tijdens een gezellige avond in ’t Dorpshuus.


VRIJDAG 27 APRIL, KONINGSDAG
:

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken…

Om precies 10.45 uur starten we met de:    CROSSLOOP

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen over het ongeveer 2 kilometer lange parcours.
Menig IJzerloër heeft in het verleden dit parcours gelopen en getracht om de snelste tijd neer te zetten. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar fanatiekelingen die een record willen vestigen. De route is kort, dus dat kan geen excuus zijn. En een drankje smaakt veel beter na een stukje hardlopen. Er zal in verschillende categorieën gelopen worden dus iedereen kan en mag meedoen.

Ronde 1: groep 6,7,8 jongens en meisjes

Ronde 2: 12 t/m 16 jarigen jongens en meisjes

Ronde 3: vanaf 17 jaar dames en heren

Opgave voor 20 april bij Peter Vaags (petervaags@hotmail.com)

Deelname is uiteraard gratis

Na afloop is het tijd om samen Koningsdag te vieren bij ‘t Dorpshuus.

Eén keer in de twee jaar wordt Crescendo uitgenodigd om op Koningsdag te komen spelen. Wegens de verbouwing van ’t Dorpshuus en hierdoor de beperkte ruimte heeft het bestuur, in samenspraak met Crescendo, besloten dat Crescendo dit jaar niet komt spelen.

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


TONEELAVOND 2018                   5 MEI

zaterdag 5 mei 2018 in ’t Dorpshuus

Toneelvereniging De Hoart speelt voor ons het stuk “Tijdrimpels uit het verleden”

Toneelspel in drie bedrijven geschreven door Rien Buunk. Alle bedrijven bestaan uit twee taferelen.

Wilma en Harry zijn al 30 jaar heel gelukkig samen. Het enige wat hun zorgen baart is hun dochter Babette. Zij heeft een nierziekte die steeds erger wordt en alleen te genezen is met een niertransplantatie. Hoewel Harry zondermeer bereid is om een nier af te staan, wil Wilma hier niets van weten. Het is Harry een raadsel waarom Wilma hier zo op tegen is.
Op een gegeven moment vindt Babette in een oude koffer foto’s van haar moeder. Deze foto’s maken het raadsel alleen nog maar groter. Als Wilma voor het werk een paar dagen van huis is, besluit Harry het heft zelf in handen te nemen en met Babette naar het ziekenhuis te gaan om een afspraak te maken voor een niertransplantatie.

Rolverdeling:

Harry Willemsen                                                       Gert Jan Luiten      

Wilma Willemsen, echtgenote                                    Josien te Winkel

Babette Willemsen, dochter                                       Laura Til       

Bjorn van Dam, vriend van Babette                            Wiebe Smees

Leo Verkerk, buurman                                               Gerard te Hennepe

Bernice Verkerk, echtgenote                                      Arja te Brake

Dokter Vrijheid, arts                                                  Hans de Vries                    

Regisseur:                                                      Jeanine Vreeman

Souffleur:                                                       Marian Langeler

Toneelmeester:                                               Ria te Linde 

 

Entree: Leden gratis, niet-leden € 5

Aanvang: 20.00 uur, koffie klaar vanaf 19.30 uur

Uitslag crossloop 2017

Basisschool meisjes Tijd
1 Mirte Kruisselbrink 12.09
Basisschool jongens
1 Mats Lievers 10.38
Jeugd meisjes
1 Bhodi Prinzen 12.03
Jeugd jongens
1 Sem Ruwhof 10.26
Dames
1 Nicole van Kooten 10.33
2 Gea Heusinkveld 10.37
3 Jet Tolkamp 10.39
4 Elske te Kiefte 10.46
5 Dore te Grotenhuis 11.17
6 Hester Pennings 11.27
Heren
1 Hans Brunsveld 8.37
2 Bart Koskamp 8.40
3 Rick Smeitink 8.52
4 Jochem Tolkamp 9.23
5 Martin van Schijndel 10.18
6 Marcel Driessen 10.36
7 Anton Navis 11.30
8 Gerben Diersen 13.12

 

 logo cov


KONINGSDAG 2017        
26 EN 27 APRIL

WOENSDAG 26 APRIL: Start met fietstocht (wandelen kan ook) met een route van 12 km of 21 km.  Vanaf 18.30 t/m 20.00 uur kan er gestart worden bij ’t Dorpshuus. Na de fietstocht kunt u de honger stillen en dorst lessen in ’t Dorpshuus.  Samen met een stukje muziek maken we er een gezellige avond van en werken we toe naar koningsdag.

DONDERDAG 27 APRIL, KONINGSDAG:  Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar…

Om precies 10.45 uur starten we met de:  CROSSLOOP

We dagen iedereen uit om mee te lopen over het ongeveer 2 kilometer lange parcours. Op dit parcours is historie geschreven. Oud-scholieren van ’t Warmelinck hebben deze route meermaals gelopen en ook afgelopen jaren is deze route bij de COV fanatiekelingen populair. .De afstand is kort, dus dat kan geen excuus zijn. En een drankje smaakt veel beter na een stukje hardlopen.  Er zal in verschillende categorieën gelopen worden dus iedereen kan meedoen.

Ronde 1: groep 6,7,8 jongens en meisjes

Ronde 2: 12 t/m 16 jarigen jongens en meisjes

Ronde 3: vanaf 17 jaar dames en heren

Opgave voor 20 april bij Peter Vaags (petervaags@hotmail.com)

Deelname is uiteraard gratis.
Na afloop is het tijd om samen Koningsdag te vieren bij ‘t Dorpshuus.
Om 12.00 uur start de The Perfect Showband met muziek.

**************************************************************** 

KONING WILLEM ALEXANDER

50 JAAR

Op 27 april van dit jaar viert onze koning zijn vijftigste verjaardag. Het bestuur wil de inwoners van IJzerlo verzoeken hier op gepaste wijze wat extra aandacht aan te besteden, namelijk met het zetten van een koninklijke Abraham per buurt.
Per buurt, zoals met het versieren van de wagens bij het koning ophalen, zal door het bestuur een drijvende kracht worden ingeschakeld om het voortouw te nemen. Het resultaat van deze buurtnijverheid zal dan op woensdagavond 26 april op ‘t Bergerveld geplaatst worden, aan het eind van de fietstocht.
De jury bestaande uit koning, koningin en jeugdkoningin zal beoordelen welke buurt de mooiste Abraham heeft gemaakt. Voor de winnende buurt stelt het bestuur een prijs van 100 consumptie munten beschikbaar. Succes!

 

****************************************************************

TONEELAVOND L.U.K.A.S.
zaterdag 6 mei 2017 ’t Dorpshuus

L.U.K.A.S speelt voor ons het stuk “’BINGO’ OP DE CAMPING”

’BINGO’ OP DE CAMPING is een blijspel in drie bedrijven door Evelien Evers.
Jos gaat tegen wil en dank mee naar de camping. Hij vindt het geen kamperen maar kramperen. Dat laat hij dan ook goed merken. Hij moppert op alles en iedereen. Het is hem helemaal niets waard, hij had liever in een hotel gezeten. Ook de buren vindt hij drie keer niks. Ze lijken wel niet goed wijs. Wie neemt er nu ’n cavia mee op vakantie? Die krijgt achteraf nog ’n lang staartje. Het bezoek wordt ook al niet op prijs gesteld. Het is nu eenmaal zo: “Wat je zaait dat zul je oogsten” en dat doet Jos dan ook!

Entree: Leden gratis, niet-leden € 5

Aanvang: 20.00 uur, koffie klaar vanaf 19.30 uur

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

crossloop compilatie 

Uitslag van de crossloop tijdens koningsdag

Jeugd
Naam Tijd
Michiel Wellink   8.54
Sem Ruwhof 10.16
Twan Westerveld 10.20
Mees Bosmann 11.25
Bhodi Prinzen 13.33
Manon Pennings 15.05
Lars Pennings 16.24
     
Dames
Naam Tijd
Gea Heusinkveld 10.56
Gerjanne Tolkamp 11.32
Hester Pennings 11.33
Bolinda Heister 11.37
Elske te Kiefte 11.38
Erica Schoppers 13.40
Heren
Naam Tijd
Hans Brunsveld   8.42
Roel Koskamp   8.45
Bart Koskamp   8.47
Rik Harbers   8.52
Harm Hoftijzer   8.58
Martin van Schijndel 10.06
Jochem Tolkamp 10.21
Marcel Driessen 10.32
Anton Navis 11.34
Rene van Schijndel 11.49
Bert Schoppers 13.10
Koning Anno  Prinzen 13.26

podium crossloop

 

 

 


KONINGSDAG 2016          
26 EN 27 APRIL

DINSDAG 26 APRIL: Start met fietstocht (wandelen kan ook) met een route van 10 km of 18 km.  Vanaf 18.00 t/m 19.30 uur kan er gestart worden bij
’t Dorpshuus. Na de fietstocht kunt u de honger stillen en dorst lessen
op
’t Bergerveld in en om de tent.  Samen met een stukje muziek maken we er een gezellige avond van en werken we toe naar koningsdag.


WOENSDAG 27 APRIL, KONINGSDAG:  
Vanaf 10.30  uur staat de koffie klaar…

Om precies 10.45 uur starten we met de:    CROSSLOOP

Wegens succes geprolongeerd nog een keer hetzelfde parcours als vorige jaren. Dat wil zeggen, ruim 2 kilometer Kruisdijk, Lurvinksteeg, Thijsweg. Dus krijg je revanche om de tijd van vorig jaar te verbeteren! De afstand is kort, dus dat kan geen excuus zijn. En een drankje smaakt veel beter na een stukje hardlopen.  Er zal in verschillende categorieën gelopen worden dus iedereen kan meedoen.

Ronde 1: groep 6,7,8 jongens en meisjes

Ronde 2: 12 t/m 16 jarigen jongens en meisjes

Ronde 3: vanaf 17 jaar dames en heren

Opgave voor 22 april bij Dianne Obbink (dianne.obbink@gmail.com)

Deelname is uiteraard gratis. Na afloop is het tijd voor het borreluurtje  en samen Koningsdag vieren bij ‘t Dorpshuus. Ook aan de jeugd is gedacht door zandbak/luchtkussen voor de jongsten en een  spel voor oudere jeugd en volwassen jeugd vanaf 13.00 uur.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 


Toneelavond zaterdag 30 april 2016 ’t Dorpshuus

Toneelvereniging  Lintelo speelt voor ons het stuk:

“CHAMPAGNE BIJ HET ONTBIJT”

‘Champagne bij het ontbijt’ is een komedie in drie bedrijven door Michael Wempner. Victor is uit het bejaardenhuis gevlucht. Tijdens het bezichtigen van een woning ontmoet hij Marie, die niet meer bij haar dochter wilt wonen. Victor en Marie maken samen een verrassend plan. Al is dit plan wat gecompliceerder dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Lucas is de zoon van Victor en Sophie de dochter van Marie. Lucas en Sophie vinden het maar niets en hebben allerlei bezwaren. Desondanks zetten Victor en Marie hun plan door.

ROLVERDELING:

Victor Mulder, gepensioneerde:                    Evert ter Horst

Marie Straatman, gepensioneerde:               Sandra Beernink

Boris Koslowski , conciërge:                        Gert Eeltink

Lucas Mulder, zoon van Victor:                    Wilco Krajenbrink

Sophie Straatman, dochter van Marie:           Daniëlle Wolsink

Koen Knoop, vriend van Victor:                    Jan Kremer

Mevrouw Bosman, buurvrouw:                     Ellen Ormel

Petersen, politieagent:                                Jan Pennings

Regisseur:                                                      Henk Wevers

Souffleur:                                                      Joke Wissink

Entree: Leden gratis, niet-leden € 5

Aanvang: 20.00 uur, koffie klaar vanaf 19.30 uur

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 


AGENDA 2016:
 

Herdenking monument 26 juni 

Zomerfeest 11, 12  en 13 augustus