Christelijke Oranjevereniging IJzerlo

 

UITNODIGING

JAARVERGADERING/GEZELLIGE AVOND

ZATERDAG 7 maart 2020


in ’t Dorpshuus, IJzerlo, aanvang 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Financieel jaarverslag 2019
 5. Verslag kascontrolecommissie: Bo Kraaijenbrink en Wiljo Brusse
 6. Bestuurswisseling
  Aftredend is bestuurslid Peter Vaags.
  Tijdens het drukken van de uitnodiging waren we nog opzoek, maar inmiddels weten we dat we Wiebe Eenink als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen.
 7. Mededelingen van het bestuur: 
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

*het financieel jaarverslag is voor de vergadering in te zien. Voor info: penningmeester Ellie Hoftijzer,

tel 0543-466171 , e-mail:penningmeester@cov-ijzerlo.nl

Nieuwe samenstelling bestuur:

Arjan van Lochem (voorzitter)

Geert Keuper

Ellie Hoftijzer (penningmeester)

Rachel Groot Nibbelink

Margaretha Kooistra (secretaris)

Jos Hoftijzer

Hester Pennings (algemeen adjunct)

Jan Lensink

Gerben Kraaijenbrink

Marco Vogelaar

Bernadet Ruesink

Wiebe Eenink

Wilko Eenink

 

Na afloop van de jaarvergadering toveren we ‘t Dorpshuus om in het Las Vegas van IJzerlo. We nodigen u dan ook van harte uit om een gokje te komen wagen in het enige casino waar de bank niet wint. Aan het eind van de avond kunt u tijdens de veiling met de winst meedingen naar onze prachtige prijzen. We beginnen rond, 21.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Activiteiten 2020

Samen vrijheid vieren:
Op zaterdag 4 april vieren wij samen de 75 jarige vrijheid.

Koningsavond:
Op zondag 26 april is een wandelpuzzeltocht met na afloop een gezellig samenzijn.

Koningsdag:
Op maandag 27 april start met het Oranjeontbijt en kan er tijdens het borreluurtje op de verjaardag onze Koning geklonken worden.

Toneelavond:
Op zaterdag 23 mei speelt toneelvereniging De Haort voor ons het stuk ‘Oosterbeek 1944’.

Herdenking:
Op vrijdag 26 juni herdenken we de gesneuvelde piloten bij het oorlogsmonument aan de Huisstededijk.

Zomerfeest:
Op woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus is het Zomerfeest, op vrijdag de 21e doet IJzerlo met een team van oud-koningen mee aan het programma ‘Zomer in Gelderland’.

Openluchtspel:
Speeldata:
  donderdag 27 augustus
  vrijdag 28 augustus
  zaterdag 29 augustus
  vrijdag 4 september
  zaterdag 5 september